STRONA GŁÓWNA

Schronisko dla zwierząt w Płocku jest jednostką organizacyjną spółki SITA PGK mieszczącej się na ul Przemysłowej 31. Schronisko, spełnia wymagania wynikające chiefessays.net z rozporządzenia MRiRW z dnia 23.06.2004r w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158 poz 1657).

Do najważniejszych zadań schroniska należy prowadzenie działalności zmierzającej do zmniejszenia liczby bezpańskich psów i kotów na terenie miasta Płocka (oraz innych terenów będących przedmiotem odrębnych umów) poprzez:

    • udokumentowane przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych , zabłąkanych lub z innych przyczyn bezpańskich
    • zapewnienie w/w zwierząt opieki lek-weternaryjnej dobrostanu oraz humanitarnego traktowania
    • poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych , bezpańskich
    • przekazywanie zwierząt zainteresowanym demonstration speech ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania
Go to Top